Vaša fotografia čaká na schválenie administrátorom.

anonymous

MENU

  • Kalkulačky a simulácie
  • Provízie
  • Štatistiky a kariéra
  • Vzdelávanie
  • Podpora predaja
  • Dokumenty
  • Administrácia
  • Bonusový systém

NOVINKY

Aby ste stránku vedeli využívať plnohodnotne, používame na nej cookies.
Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Viac o súboroch cookies a ochrane osobných údajov.

CMS

Upload fotodokumentácie pre pripoistenie pre prípad stretu so zverou / pre prípad živelnej udalosti z PZP

Maximálny objem dát, ktoré v procese môžete uploadovať vo formáte "jpg", je 50 MB.
Údaje o zmluve
Fotodokumentácia
Vybrať súbor
Vybrať súbor
Vybrať súbor
Vybrať súbor
Vybrať súbor
Fotodokumentácia v prípade poškodeného motorového vozidla
Vybrať súbor
Vybrať súbor
Vybrať súbor
Vybrať súbor
Vybrať súbor
*Takto označené polia sú povinné.

Copyright 2022 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. a Wüstenrot poisťovňa, a.s. Všetky práva vyhradené.